Przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla dzieci z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

W maju i czerwcu br. PPBW zorganizowała w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach cykl warsztatów pt. „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania”. Zajęcia były skierowane do klas II i IV.

Cel spotkań stanowił wzrost świadomości na temat przemocy rówieśniczej i mechanizmów jej działania oraz nabycie umiejętności rozpoznawania i reagowania na różne formy agresji w szkole. Uczniowie podczas wydarzenia nabyli wiedzę dotyczącą budowania postaw asertywności, empatii i zdrowej samooceny. Ponadto dzieci bardzo zaangażowały się w zajęcia i chętnie opowiadały o własnych spostrzeżeniach na ten temat.

Wszystkich zainteresowanych organizacją warsztatów dotyczących przeciwdziałania przemocy rówieśniczej szkole zapraszamy do kontaktu!

ANETA JABŁOŃSKA
Starszy Specjalista ds. Organizacji Szkoleń
tel. +48 61 861 24 46
kom. +48 695 386 963
e-mail: aneta.jablonska@ppbw.pl

 

Przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla dzieci z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej