My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

VR4React – Redukcja agresji reaktywnej poprzez wirtualną rzeczywistość

Koordynator:

 • Universidad Rey Juan Carlos – Hiszpania.

Partnerzy:

 • Innovative Prison Systems (IPS) – Portugalia,
 • Polish Platform for Homeland Security (PPHS) – Polska,
 • Education and Innovation Hub (KMOP) – Grecja,
 • University St Kliment Ohridski Bitola (UKLO) – Macedonia Północna,
 • Ministry of Justice – Ankara Probation Directorate (DSDB) – Turcja,
 • Baia Mare Penitentiary (ANP) – Rumunia,
 • National Administration of Penitentiaries (ANP) – Republika Mołdawii.

O projekcie:

Chociaż przejawy agresji i konflikty w więzieniu są często niezgłaszane z powodu utajnienia, przeoczenia lub bagatelizacji, dowody wskazują, że instytucjonalne czynniki więzienne są znacząco związane z poziomem niewłaściwego zachowania, agresji reaktywnej i przemocy. Projekt VR4React ma na celu ukierunkowanie agresji reaktywnej wśród więźniów poprzez bezpośrednie działania skierowane do osadzonych przy równoczesnym szkoleniu personelu. Inicjatywa będzie wspierać więźniów w unikaniu reaktywnych zachowań agresywnych, zastępując je zachowaniami prospołecznymi i adaptacyjnymi.

Ponadto projekt będzie promował wzrost kompetencji funkcjonariuszy więziennych w zakresie skutecznego reagowania na reaktywne zachowania agresywne wśród osadzonych. Zgodnie z tym, VR4React koncentruje się również na tym, aby przestępcy w środowiskach społecznych nie stanowili zagrożenia dla społeczeństwa i przyjmowali reakcje prospołeczne zamiast reaktywnych aktów agresywnych, stąd reaktywnie agresywne osoby na warunkowym zwolnieniu będą również celem interwencji – pozwoli to na ugruntowanie głównego działania projektu: redukcji reaktywnych aktów agresywnych i promowania resocjalizacji.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez programy szkoleniowe wspomagane technologią, zapewniające innowacyjną i skuteczną możliwość uczenia się i trenowania krytycznych umiejętności i zachowań związanych z agresją reaktywną.

Cele VR4React:

 • promowanie psychologicznego, społecznego i emocjonalnego dobrostanu więźniów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia agresji reaktywnej pomiędzy pracownikami więzienia a więźniami,
 • promowanie budowania potencjału i szkolenia funkcjonariuszy więziennych w zakresie radzenia sobie z agresją reaktywną,
 • rozwijanie zdolności więźniów do podejmowania zachowań prospołecznych i adaptacyjnych w obliczu postrzeganych zagrożeń, niebezpieczeństw, prowokacji lub frustracji, zamiast angażowania się w działania oparte na agresji, gniewie, wrogości i impulsywności,
 • promowanie rehabilitacji i reintegracji społecznej więźniów, którzy mają tendencję do angażowania się w reaktywne zachowania agresywne.

Okres trwania projektu:

09/2022 – 08/2025 (36 miesięcy)

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach LinkedIn oraz Facebook.

TEN PROJEKT JEST FINANSOWANY PRZEZ ERASMUS+ (UNIA EUROPEJSKA): KA220–ADU–PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY W EDUKACJI DOROSŁYCH