My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra

Koordynator:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Instytucje realizujące projekt:

  • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie;
  • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu;
  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie;
  • Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”;
  • Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych;
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Opis projektu:

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest partnerem projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pt. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”, którego prace koordynujeKomenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Partnerami inicjatywy są również Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i organizacje pozarządowe – La Strada oraz ITAKA. Czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie sprawności działania i współpracy organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych w Interpolu oraz jednostkach policji w Słowenii, Holandii i Niemczech. Projekt nr NMF/PA20/027 pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt finansowany w ramach Funduszy Norweskich

Norway grants - logo