Projekt „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” – podsumowanie ostatnich działań

Poprawa sprawności prac i kooperacji organów ścigania w obszarze zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć jest głównym założeniem projektu pt. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. W ostatnim czasie odbyło się kilka interesujących wydarzeń mających za zadanie osiągniecie tego celu.

Pierwszą ze zrealizowanych inicjatyw były warsztaty z zakresu wymiany informacji i zwalczania handlu ludźmi, które przeprowadzono w dniach 18-28 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Straży Granicznej w Otwocku. W szkoleniu wzięło 65 funkcjonariuszy Policji, 30 przedstawicieli Straży Granicznej i 5 pracowników Służby Więziennej. Tematem dyskusji było m.in. podnoszenie świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi, poprawa standardu wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu oraz zwiększenie skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie omawianego przestępstwa.

Kolejne przedsięwzięcie zorganizowane przez zespół projektowy stanowiły warsztaty online na temat specjalistycznego słownictwa angielskiego obejmujące w szczególności aspekty prawno-policyjne. Szkolenie przeprowadzono w okresie od 9 do 15 grudnia 2021 r. dla trzech grup szkoleniowych na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza uczestników została zweryfikowana zarówno na początku, jak i końcu kursu, dzięki czemu udało się ocenić poczynione postępy. Cały cykl szkoleniowy trwał łącznie sześć dni oraz obejmował trzy warsztaty.

Następne szkolenie przeprowadzone w ramach projektu dotyczyło podstaw prawnych i legalności zatrudniania cudzoziemców. W dniach 23 lutego oraz 9 marca 2022 r. funkcjonariusze służb zapoznali się w formie online z drogą legislacyjną zatrudniania obcokrajowców na terenie Polski. Tematyka wydarzenia okazała się niezwykle przydatna i aktualna ze względu na nasilające się w tym czasie ruchy migracyjne spowodowane wybuchem wojny na Ukrainie.

Również istotne zagadnienia zostały omówione na kolejnych warsztatach w dniach 1, 2 oraz 29 marca br. z zakresu komunikacji empatycznej z ofiarami przestępstw. W trakcie kursu zwrócono uwagę na wszystkie aspekty, które należy uwzględnić podczas kontaktu z ludźmi dotkniętymi skutkami czynów zabronionych przez prawo. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. charakterystyka procesu wiktymizacji ofiar przestępstw handlu ludźmi, psychologiczny profil ofiary tego typu działań czy mechanizmy psychopatologiczne wpływające na reakcję osób pokrzywdzonych.

W każdym z powyższych szkoleń wzięło udział 100 funkcjonariuszy reprezentujących Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną. 

Partnerem projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prace zostały sfinansowane z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021

Norway grants - logo

www.eog.gov.pl | www.fundusze.mswia.gov.pl