My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

SNAPPY – Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych

Kierownik projektu:

  • dr Marzena Kordaczuk-Wąs

Instytucje realizujące projekt:

  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Lider Projektu;
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • SNP Poland sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 25.11.2019-24.07.2021

Koszt realizacji projektu: 1 095 418 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie internetowej Bazy Standaryzowanych Programów Profilaktycznych. Jej cel to katalogowanie, inwentaryzowanie, standaryzowanie oraz ewaluacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez jednostki Policji z całego kraju, jak również innych instytucji państwowych i samorządowych. Głównym odbiorcą Bazy będzie Komenda Główna Policji.

Opis projektu:

Aktualnie nie funkcjonuje profesjonalne narzędzie umożliwiające z jednej strony gromadzenie i efektywne korzystanie z aktualnych doświadczeń jednostek w zakresie profilaktyki, a z drugiej koordynowanie oraz nadzór nad profesjonalnym opracowywaniem programów przez jednostki Policji. Efektem takiej sytuacji jest powielanie się inicjatyw, ale także niski poziom jakości oraz skuteczności wielu z nich. Ma to związek z brakiem narzędzia umożliwiającego przegląd aktualnych przedsięwzięć.

Istnieje zatem realna potrzeba utworzenia narzędzia/bazy, która ułatwi katalogowanie, inwentaryzowanie oraz standaryzowanie programów z zakresu profilaktyki społecznej, konstruowanych i realizowanych zarówno przez Policję, jak i instytucje państwowe i samorządowe. Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych będzie składać się z trzech głównych komponentów:

  • programy standaryzowane;
  • akcje i inne przedsięwzięcia profilaktyczne;
  • formularz oceny jakościowej programów i innych inicjatyw profilaktycznych.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa