My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

SHIELD4CROWD – Zwiększenie innowacyjności oraz ustanowienie kryteriów dla zamówienia przedkomercyjnego (PCP) na rzecz poprawy bezpieczeństwa związanego z zarządzaniem tłumem w przestrzeniach publicznych w UE

Koordynator projektu:

 • Societe Nationale SNCF – Francja.

Instytucje realizujące projekt:

 • DigInnov – Digital Innovation Consulting di Youssef Bouali – Włochy,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Ministry of Interior of Spain – Hiszpania,
 • Ministry of Interior of the Slovak Republic – Słowacja,
 • SAFE – Francja,
 • MUXLEY – Francja,
 • The French Ministry of Interior – Francja,
 • ISEMI – International Security and Emergency Management Institute – Słowacja,
 • Corvers Procurement Services Bv – Holandia.

Opis projektu:

Projekt SHIELD4CROWD stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia zamówienia przedkomercyjnego (PCP) i rozwoju innowacyjnych technologii na rzecz ochrony przestrzeni publicznych w Europie. Inicjatywa łączy europejskich specjalistów do spraw bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania powszechnie występujących luk w zabezpieczeniach. Z wykorzystaniem procesu odpowiednich i zaplanowanych procedur, projekt określi priorytetowe wyzwania oraz zagrożenia. Zostaną również ustalone luki technologiczne. Dodatkowo zespół oceni możliwości dostawców rozwiązań dla służb w poszczególnych obszarach.

W rezultacie, konsorcjum SHIELD4CROWD dokona identyfikacji kluczowych zagrożeń, a także przygotuje odpowiednie warunki umożliwiające realizację przyszłego zamówienia przedkomercyjnego. Działanie obejmie zebranie potrzeb końcowych odbiorców z dziedziny bezpieczeństwa, wymianę wiedzy między zainteresowanymi stronami oraz wdrożenie badań i analiz źródeł wtórnych. Ponadto planowana jest organizacja inicjatyw edukacyjnych w celu wsparcia działań przygotowawczych do zamówienia przedkomercyjnego.

Jednym z priorytetów projektu SHIELD4CROWD jest uformowanie grupy specjalistów z obszaru bezpieczeństwa, wykraczających poza partnerów konsorcjum. Osoby te będą aktywnie zaangażowane w działania projektowe poprzez wspieranie dwukierunkowej komunikacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Praktycy utworzą Grupę Obserwacyjną Użytkowników SHIELD4CROWD.

Cele SHIELD4CROWD:

 • zaangażowanie zamawiających z sektora publicznego w celu wzmocnienia popytu na innowacyjne technologie bezpieczeństwa, które uwzględnią wspólne potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym wspólny łańcuch procesów dotyczących zabezpieczeń,
 • lepsze zrozumienie potencjału podaży oraz potencjalnego popytu na rynkach UE na rozwiązania technologiczne z zakresu bezpieczeństwa,
 • poprawa dostępu do ujednoliconych praktyk i wytycznych oraz dostosowanie wymagań unijnej społeczności do innowacyjnych rozwiązań rynkowych.

Okres realizacji:

08/2023 – 07/2024 (12 miesięcy)

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz na jego profile na portalach X (dawniej Twitter) oraz LinkedIn.

TEN PROJEKT ZOSTAŁ UFUNDOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ