My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Projekt SAFE-CITIES, czyli plan na poprawę bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Europie

Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Działając w tym zakresie, zespół projektowy SAFE-CITIES stworzy interaktywną platformę dla przedstawicieli służb bezpieczeństwa.  

Dzięki spotkaniu we włoskiej Genui, nasi przedstawiciele zacieśnili relacje z członkami konsorcjum oraz omówili najistotniejsze kwestie nadchodzących prac nad tą innowacyjną technologią. 

SAFE-CITIES Kick-off meeting
Spotkanie rozpoczynające projekt SAFE-CITIES odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2022 roku we włoskiej Genui.

Wiele miast w Europie zmaga się z utrzymaniem bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. Wciąż jednak zarówno procedury, jak i dostępne narzędzia nie są w pełni wystarczające do jego zapewnienia, co stanowi wyzwanie dla całego sektora zajmującego się bezpieczeństwem publicznym. Przyszła platforma skupi w jednym miejscu narzędzia z zakresu bezpieczeństwa przestrzeni publicznych i umożliwi szkolenia w tym temacie.  

Jedną z zalet tego oprogramowania będzie zgromadzenie i udostępnienie scenariuszy potencjalnych sytuacji zagrożenia oraz narzędzi ułatwiających zarządzanie incydentami. Ułatwi to praktykom skuteczne postępowanie w warunkach nagłego kryzysu. W rezultacie działania służb w przyszłości będą szybsze i efektywniejsze. Zapobieganie i walka z pożarami w budynkach, a także radzenie sobie z rozpraszaniem substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych to kolejne zagadnienia prezentowane na platformie. 

W ramach projektu powstanie system zarządzania bezpieczeństwem i ochroną (T4S), którego zadaniem będzie wspieranie w zarządzaniu bezpieczeństwem tłumu. Ma on zostać stworzony na potrzeby służb takich jak centra zarządzania kryzysowego czy policja. Skutki zamachu podczas koncertu wokalistki Ariany Grande są świadectwem tego, że takie systemy są koniecznością. T4S ma poprawiać gotowość i wspierać przy podejmowaniu decyzji w przypadku sytuacji awaryjnych, wymagających częściowej lub całkowitej ewakuacji dużego obiektu takiego jak stadion bądź arena.  

Co istotne, powstająca platforma jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Pracować nad nią będą partnerzy posiadający doświadczenie w rozwoju tego typu technologii. Członkowie konsorcjum mieli już okazję współpracować z służbami w ramach innych inicjatyw finansowanych m.in. przez Unię Europejską.  

Nasz wpływ na ochronę miejsc publicznych 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego bierze udział w podobnych przedsięwzięciach. Są to m.in. projekty PREVENT PCP oraz  APPRAISE. Celem pierwszego z nich jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań m.in. do szybkiego i automatycznego wykrywania niebezpiecznych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru oraz identyfikacji i śledzenia właścicieli. Z kolei w projekcie APPRAISE pracujemy nad wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie analizy dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji, by zapewnić bezpieczeństwo cybernetyczne i fizyczne w przestrzeniach publicznych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi projektami na naszej stronie. 

Wierzymy, że doświadczenie, nabyte podczas podobnych działań, będzie stanowiło duże wsparcie dla projektu SAFE-CITIES. Na jego konsorcjum składa się osiemnastu partnerów z dziesięciu krajów europejskich, a planowany czas realizacji działań to 26 miesięcy. Polecamy obserwować nasze kanały komunikacji, by nie przeoczyć nowości związanych z tą inicjatywą.