R4JUST – Budowanie oraz podnoszenie świadomości na temat radykalizacji i brutalnego ekstremizmu

Koordynator:

 • The University of Beira Interior – Portugal.

Instytucje realizujące projekt:

 • IPS_Innovative Prison Systems – Portugalia,
 • Directorate-General for Reinsertion and Prison Services – Portugalia,
 • College of Public Administration Bremen – Niemcy,
 • Bremen Senate of Justice and Constitution – Niemcy,
 • Agenfor International – Włochy,
 • West University of Timisoara – Rumunia,
 • ICPA International Corrections & Prisons Association – Holandia,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska.

Opis projektu:

Celem realizacji projektu R4JUST jest budowanie oraz zwiększenie świadomości na temat radykalizacji i brutalnego ekstremizmu, poprzez wyjaśnienie:

 • dlaczego więzienia są głównym źródłem rozpoczęcia procesu radykalizacji;
 • dlaczego służby kuratorskie powinny zajmować się kwestią radykalizacji;
 • jakie znaczenie mają informacje dotyczące oceny ryzyka i potrzeb przy wydawaniu wyroku;
 • jakie potrzeby dotyczą stworzenia zintegrowanego, wielosektorowego podejścia do komunikacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku i potrwa do lutego 2022 roku.

Głównymi zadaniami projektu są:

 1. Zwiększenie poczucia roli i wiedzy partnerów/trenerów/uczestników szkolenia w zakresie radykalizacji postaw.
 2. Poprawa zdolności pracowników zakładów karnych i kuratorów sądowych w zakresie skutecznego rozpoznawania więźniów zagrożonych radykalizacją postaw i podejmowania działań w oparciu o taką identyfikację.
 3. Podniesienie umiejętności sędziów/prokuratorów w zakresie wykorzystywania informacji dotyczących oceny ryzyka i potrzeb podczas wydawania wyroków i podejmowania decyzji.
 4. Zwiększona świadomość i wiedza na temat znaczenia zintegrowanego, wielosektorowego podejścia do zapobiegania radykalizacji postaw.

PPBW oficjalnie dołączyła do konsorcjum projektu w lutym 2021 roku i będzie uczestniczyć w większości działań, a w szczególności w następujących Pakietach Prac (WP):

 • WP 3: Wielosektorowy kurs szkoleniowy na temat zapobiegania radykalizacji (na poziomie więziennictwa, służby kuratorskiej, sędziów oraz prokuratorów);
 • WP 4: Szkolenie na temat skuteczności strategii i programów wyjścia (exit);
 • WP 5: Wielopoziomowe i międzysektorowe działania (inicjatywy).

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę projektu www.r4just.org.

 

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej