My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

QROC – Quick Response for Operational Centers

Koordynator projektu: 

 • Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) – Holandia.

Instytucje realizujące projekt:

 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) – Holandia;
 • Netherlands Police – Holandia;
 • Aeorum España S.L. – Hiszpania;
 • Police of the Czech Republic – Czechy;
 • Ministry of the Interior – Słowenia;
 • Ministry of the Interior – Hiszpania;
 • General Inspectorate of Romanian Police (IGPR) – Rumunia;
 • Hellenic Police – Grecja;
 • European University Cyprus – Cypr;
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska;
 • Grand Ducal Police – Luksemburg;
 • Garda Síochána – Irlandia;
 • Campus Vesta – Belgia;
 • National Police Board of Finland – Finlandia;
 • Communication and Information Systems Directorate – Bułgaria;
 • Cyrus Police – Cypr;
 • Royal Netherlands Marechaussee (KMar) – Holandia.

Opis projektu:

Projekt QROC ukierunkowany jest na zidentyfikowanie potrzeb i wymianę dobrych praktyk oraz przeprowadzenie procedury foresight, będącej metodą prognozowania przyszłości, w zakresie nowych technologii, które mogłyby posłużyć policyjnym centrom operacyjnym w poprawie poziomu bezpieczeństwa publicznego. W tym celu w ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania umożliwiające centrom operacyjnym organów ścigania szybkie udostępnianie i zabezpieczanie danych operacyjnych na poziomie transgranicznym z zakresu zagrożeń terrorystycznych. Zadania te osiągnięte zostaną m.in. przez wykonanie zaawansowanej samooceny, zademonstrowanie innowacyjnych technologii dostępnych na rynku oraz przeprowadzenie szeregu ćwiczeń zwiększających wydajność centrów operacyjnych.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest odpowiedzialna za opracowanie scenariuszy, które posłużą za podstawę do przeprowadzenia ćwiczeń dla organów ścigania, umożliwiających przetestowanie nowych technologii oraz form współdziałania.

Projekt QROC jest inicjatywą sieci ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services) w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, finansowanego przez Komisję Europejską.

Zapraszamy na stronę internetową projektu, która znajduje się pod tym linkiem.

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej