My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

PARTICIPATION – Analiza i zapobieganie ekstremizmowi poprzez uczestnictwo

Koordynator projektu:

 • University Roma Tre – Włochy.

Instytucje realizujące projekt:

 • Centro Studi Internazionali – Włochy;
 • Peace Action, Training and Research Institute of Romania – Rumunia;
 • University of Minho – Portugalia;
 • European Foundation for Democracy – Belgia;
 • University of Catania – Włochy;
 • Maastricht University – Holandia;
 • Polytechnic University of Madrid – Hiszpania;
 • Social Action and Innovation Centre – Grecja;
 • CESIE – Włochy;
 • The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission – Francja;
 • Middlesex University Higher Education Corporation – Wielka Brytania;
 • University College Cork – Irlandia;
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska;
 • Human Security Collective – Holandia.

Opis projektu:

Głównym celem projektu PARTICIPATION jest zapobieganie ekstremizmowi, radykalizacji i polaryzacji mogących prowadzić do przemocy. W związku z powyższym w ramach tego zadania zostaną opracowane skuteczne polityki społeczne i edukacyjne oraz interwencje skierowane do grup ryzyka. Wszystkie te elementy należy wdrożyć poprzez ustanowienie holistycznych ram i zaangażowanie podmiotów społecznych, społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i decydentów.

Celami szczegółowymi projektu PARTICIPATION są:

 • opracowanie holistycznego i wielowymiarowego modelu opartego na partycypacyjnych badaniach terenowych i zastosowaniu mieszanych metod badawczych,
 • analiza i dyskusja w ramach strategii badań angażująca młodych ludzi z różnych stron Europy w celu poznania społeczno-psychologicznych mechanizmów prowadzących do ekstremizmu, radykalizacji i polaryzacji,
 • określenie przyszłych perspektyw i trendów związanych z mową nienawiści, ekstremizmem i radykalizacją postaw,
 • rozwijanie narzędzi komunikacyjnych, podejść edukacyjnych i strategii opartych na partycypacji społecznej,
 • podnoszenie świadomości młodzieży i społeczeństwa na temat radykalizacji,
 • utworzenie baz danych i zbioru indeksów i wczesnych ostrzeżeń postaw radykalnych,
 • opracowanie zestawu zaleceń dotyczących przeciwdziałaniu procesom radykalizacji w Europie.

PPBW będzie uczestniczyć we wszystkich zadaniach przewidzianych w projekcie PARTICIPATION, w tym jako lider dwóch zadań:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania radykalizacji.
 2. Badanie młodzieży w kontekstach miejskich i podmiejskich za pomocą mapowania społeczności – analiza kontekstu ekologicznego.

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach Facebook, X (dawniej Twitter) i LinkedIn.

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej