Projekt PARTICIPATION został zakończony

Po trzech latach realizacji projekt PARTICIPATION został sfinalizowany. Konferencja końcowa odbyła się w dniach 9-10 listopada w Rzymie, gdzie partnerzy spotkali się, aby podsumować wyniki prac. Tematy dyskusji stanowiły również teorie spiskowe i trendy związane z radykalizacją, a także rola społeczeństwa obywatelskiego i instytucji w zapobieganiu brutalnemu ekstremizmowi.

Głównym celem inicjatywy było zapobieganie prowadzących do przemocy ekstremizmowi, radykalizacji i polaryzacji. Narzędziami do osiągnięcia założeń są skuteczniejsza polityka społeczna i edukacyjna oraz interwencje skierowane do grup ryzyka. Aby zapewnić ich skuteczność, należało ustanowić całościowe ramy i zaangażować podmioty społeczne, społeczności lokalne, społeczeństwo obywatelskie i decydentów.

Jak sama nazwa wskazuje, projekt koncentrował się głównie na metodologii badań partycypacyjnych, w których uczestnicy laboratoriów społecznych i warsztatów mapowania społeczności współtworzyli wiedzę z zakresu ekstremizmu, radykalizacji i polaryzacji. W ciągu trzech lat ponad 1500 specjalistów z różnych krajów UE było zaangażowanych w ten proces. 

PPBW pełniła rolę lidera dwóch działań:

  • Analiza potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych,
  • Analiza kontekstu ekologicznego. Badanie młodzieży w kontekście miejskim i podmiejskim poprzez mapowanie społeczności.

Wyniki naszej pracy można znaleźć w raporcie z zakresu potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych oraz wytycznych dotyczących działań związanych z mapowaniem społeczności.

Ponadto konsorcjum opracowało kilka narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez praktyków do zapobiegania ekstremizmowi, radykalizacji i polaryzacji. Są to:

Wszystkie inne wyniki projektu i raporty można znaleźć w sekcji Resources na stronie internetowej PARTICIPATION. Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami 3-letniej pracy wykonanej przez zespół projektowy.