My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

MIRAD – MULTIIDEOLOGICZNA OCENA PROCESU RADYKALIZACJI W KONTEKŚCIE ZAPRZESTANIA ZAANGAŻOWANIA

Koordynator projektu:

 • Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) – Francja.

Instytucje realizujące projekt:

 • IPS_Innovative Prison Systems (IPS) – Portugalia,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska,
 • Euro-Arab Foundation for Higher Studies (FUNDEA) – Hiszpania,
 • Center for the Study of Democracy (CSD) – Bułgaria,
 • Social Action and Innovation Centre (KMOP) – Grecja,
 • Les Militants des Savoir – Francja,
 • International Association for Correctional and Forensic Psychology Europe (IACFP) – Belgia.

Opis projektu:

Do głównych celów projektu MIRAD należą:

 • wspieranie współpracy w zakresie programów dotyczących zaprzestania zaangażowania i reintegracji pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
 • organizacja szkoleń dotyczących IRS (Individual Radicalisation Screening, tłum. indywidualne badanie pod kątem radykalizacji) ze specjalnym uwzględnieniem narzędzi biorących pod uwagę ideologię i płeć,
 • zwiększenie efektywności programów związanych z zaprzestaniem zaangażowania,
 • promowanie przekrojowych programów przejściowych dla VETOs (violent extremist and terrorist offenders, tłum. brutalnych ekstremistów i terrorystów).

Działania w ramach projektu MIRAD skupiają się głównie na radykalizmie prawicowym oraz islamskim z istotnym wymiarem płci. Zadania projektu obejmują opracowanie narzędzia i szkolenia do oceny poziomu wiarygodności organizacji pozarządowych, poszerzenie IRS o komponent uwzględniający ideologię, podejście do szkoleń metodą mieszaną, opracowanie modeli i protokołów współpracy międzyinstytucjonalnej w kierunku skutecznego zaprzestania zaangażowania i udanej reintegracji społecznej. Czas trwania projektu to 18 miesięcy, od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

PPBW uczestniczy we wszystkich pakietach prac, a dodatkowo jest liderem Pakietu Prac nr 6: Upowszechnianie działań prowadzonych w ramach projektu.

Pakiety Prac (WP):

WP1: Zarządzanie i koordynacja
WP2: Rozwój narzędzi i szkolenia (ocena wiarygodności organizacji pozarządowych)
WP3: Indywidualne badanie pod kątem radykalizacji – adaptacja i poszerzenie o komponent uwzględniający ideologię
WP4: MIRAD Podejście szkoleniowe metodą mieszaną
WP5: Modele i protokoły współpracy międzyinstytucjonalnej w kierunku skutecznego zaprzestania zaangażowania i udanej reintegracji
WP6: Upowszechnianie działań prowadzonych w ramach projektu

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę projektu dostępną pod tym linkiem.

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej