My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

MINDb4ACT – Developing skills and building a community of practice for innovative, ethical and effective actions against violent extremism

Koordynator projektu:

 • Royal Elcano Institute.

Instytucje realizujące projekt:

 • Real Instituto Elcano (ELCANO) – Hiszpania;
 • Agenfor International (AGENFOR) – Włochy;
 • Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (BayFHVR) – Niemcy;
 • Ayuntamiento de Madrid (ADM) – Hiszpania;
 • Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) – Dania;
 • European Organisation for Security (EOS) – Belgia;
 • Freie Universität Berlin (FUB) – Niemcy;
 • Fondation pour la recherche stratégique (FRS) – Francja;
 • Ministerio del interior (MoHA ESP) – Hiszpania;
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska;
 • Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) – Finlandia;
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – Polska;
 • Police Service of Northern Ireland (PSNI) – Wielka Brytania;
 • Sheffield Hallam University (CENTRIC) – Wielka Brytania;
 • SYNYO GmbH (SYNYO) – Austria;
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Belgia;
 • Frauen ohne Grenzen – Women without borders/Save – Sisters against violent extremism gemeinnutziger verein (WOMEN) – Austria;
 • Ministero della giustizia (MoJ IT) – Włochy.

Opis projektu:

MINDb4ACT to międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku i potrwa do sierpnia 2020 roku.

Priorytety badawcze projektu MINDb4ACT w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji postaw prowadzących do terroryzmu i gwałtownego ekstremizmu odnoszą się do najważniejszych zagadnień określonych w tym obszarze przez Komisję Europejską, do których należą:

 1. Usystematyzowanie dostępnych informacji i wiedzy eksperckiej w celu ułatwienia podejmowania strategicznych decyzji w tym obszarze;
 2. Zwiększenie wydajności działań interdyscyplinarnych w terenie, które dotyczą rekrutacji do organizacji terrorystycznych, socjalizacji i technik werbowania;
 3. Wykorzystanie dużych zbiorów danych (ang. big data) w celu analizy informacji dotyczących praktyk komunikacyjnych w zakresie radykalizacji postaw (głównie w sieci Internet);
 4. Polepszenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, decydentami politycznymi i innymi zainteresowanymi instytucjami.

Projekt MINDb4ACT zakłada realizację działań w ramach tzw. „Living Labów” w 5 obszarach tematycznych: więziennictwo i sądownictwo, ośrodki dla imigrantów i centra azylu, szkoły, miasta (obszary miejskie), Internet i media.

Poprzez zaplanowane zadania i w odniesieniu do powyższych priorytetów, projekt ma na celu ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy), a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron.

Więcej informacji nt. MINDb4ACT znajduje się w tym miejscu.

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej