My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

IN2PREV – Zapobieganie radykalizacji postaw przy jednoczesnym wspieraniu skutecznej integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Europie

Koordynator:

 • The University of Beira Interior – Portugalia.

Partnerzy:

 • Innovative Prison Systems (IPS) – Portugalia,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) – Polska,
 • Euro-Arab Foundation for Higher Studies (FUNDEA) – Hiszpania,
 • European Association for Social Innovation is a European network (EaSI) – Rumunia,
 • Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova – Mołdawia,
 • Bureau of Migration and Asylum – Mołdawia,
 • The Centre for Security Studies (CSS) – Bośnia i Hercegowina,
 • Academy of the Police Force in Bratislava – Słowacja.

O projekcie:

IN2PREV – Egzekwowanie prawa i współpraca ze społecznością oraz podejście szkoleniowe w celu zapobiegania radykalizacji postaw poprzez zapewnienie skutecznej integracji uchodźców.

W ramach projektu przewidziane jest stworzenie europejskiej sieci, która będzie ułatwiać wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania, organizacjami pozarządowymi i ich członkami. Dodatkowo, zaprojektowane zostanie narzędzie do oceny podatności na zagrożenia związane z ekstremizmem pierwszej linii (FEVR-SES). Umożliwi to pracownikom organów ścigania i organizacji pozarządowych oszacowanie podatności uchodźców na radykalizację.

IN2PREV prezentuje mentorskie podejście dla programu skutecznej integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Prace projektowe dążą do rozpoczęcia innowacyjnego programu szkoleniowego b-learning w celu zapobiegania i identyfikacji czynników ryzyka podatności na radykalizację uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Zostanie również ustanowiony kurs szkoleniowy b-learning w celu ułatwienia integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl poprzez mentoring. Zapewnienie szkolenia
e-learningowego dla trenerów przyczyni się do podniesienia umiejętności organów ścigania i członków organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia szkoleń dla innych specjalistów.

Główne cele projektu IN2PREV to:

 • Ułatwienie procesu integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
 • Wspieranie współpracy między podmiotami publicznymi (np. organami ścigania), organizacjami społecznymi, uchodźcami i przedstawicielami osób ubiegających się o azyl.
 • Podnoszenie świadomości instytucji i praktyków społecznych w zakresie konkretnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją uchodźcy i osoby ubiegające się
  o azyl.
 • Ustanowienie strategii aklimatyzacji (odpowiednich dla każdego kontekstu krajowego) w celu złagodzenia trudności napotkanych w procesie integracji.
 • Promowanie wczesnej identyfikacji (i zapobiegania) czynników ryzyka podatności na zagrożenia, które mogą prowadzić do radykalizacji.
 • Zdefiniowanie procedur mających na celu śledzenie potencjalnych podatności (na poziomie poznawczym, behawioralnym i społecznym) na proces radykalizacji postaw.
 • Zapewnienie interwencji podłużnej i międzysektorowej.

Okres trwania projektu: 01.11.2022-31.10.2025 (36 miesięcy)

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.

EU flag 150

Ten projekt jest finansowany przez Erasmus+ (Komisja Europejska): KA220-ADU - Partnerstwa współpracy w edukacji dorosłych.