My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

FINLINK – Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych

Kierownik projektu:

  • dr inż. Jacek Dajda

Instytucje realizujące projekt:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider Projektu;
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • E-nform Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 17.12.2018-16.10.2022

Koszt realizacji projektu: 7 886 453 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu badawczo-rozwojowego pt. „Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych” (FINLINK) jest opracowanie platformy analitycznej do identyfikacji i rozpoznania przestępstw gospodarczych na potrzeby funkcjonowania służb i organów ścigania. 

Opis projektu:

W ramach projektu powstaje platforma służąca do analizy danych w szczególności z zakresu przestępczości gospodarczej. Opracowywany system będzie miał na celu ułatwienie procesów związanych z analizą przepływów finansowych.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako członek konsorcjum naukowo-przemysłowego, odpowiada za identyfikację źródeł danych, które mogą być analizowane przez powstającą platformę, opracowanie wymagań prawno-organizacyjnych dla systemu, stworzenie metodyki testów i przygotowanie środowiska testowego. Ponadto, zadaniem PPBW jest walidacja działania zarówno poszczególnych komponentów, jak i demonstratora technologicznego oraz sporządzenie dokumentacji użytkownika wraz z materiałami szkoleniowymi.

Wszystkie wyżej wymienione działania prowadzone są w ścisłej konsultacji z przedstawicielami Gestora z ramienia Policji i pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa