My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

EU-HYBNET – Wzmocnienie Ogólnoeuropejskiej Sieci Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym

Koordynator projektu:

 • Laurea University of Applied Sciences – Finlandia.

Instytucje realizujące projekt:

 • Hybrid CoE – Finlandia;
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) – Polska;
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzego (ABW) – Polska;
 • University of Tromso (UiT) – Norwegia;
 • Research Institutes of Sweden (RISE) – Szwecja;
 • The Center for Security Studies (KEMEA) – Grecja;
 • Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (L3CE) – Litwa;
 • Universidad Rey Juan Carlo (URJC) – Hiszpania;
 • French Ministry of Ecological and Solidarity Transitition – Francja;
 • European Organization for Security (EOS) – Belgia;
 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) – Holandia;
 • Satways Ltd. – Grecja;
 • City of Espoo – Finlandia;
 • Università Cattolica Sacro Cuore – Włochy;
 • „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy – Rumunia;
 • Netherlands Ministry of Defence – Holandia;
 • Valencia Local Police – Hiszpania;
 • Norwegian Directorate for Civil Protection – Norwegia;
 • Maldita – Hiszpania;
 • Central Office for Information Technology in the Security Sector (ZITiS) – Niemcy;
 • Research Group COMTESSA – Niemcy;
 • Joint Research Centre European Commission (JRC).
 • International Centre for Defence and Security – Estonia
 • Estonian Information System Authority – Estonia

Opis projektu:

Realizacja projektu pt. „Wzmocnienie Ogólnoeuropejskiej Sieci Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym” („Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats” EU-HYBNET) rozpoczęła się na początku maja 2020 roku. Jego celem jest rozwój europejskiej sieci mającej na celu przygotowanie się na zagrożenia hybrydowe, ich wcześniejsze wykrywanie oraz zwalczanie. Ten pięcioletni projekt finansuje Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020. Konsorcjum EU-HYBNET składa się z 23 organizacji reprezentujących 16 krajów europejskich.

Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:

 1. Kierunki rozwoju zagrożeń hybrydowych.
 2. Technologie przyszłości w cyberprzestrzeni.
 3. Cywile odporni za zagrożenia, szczebel lokalny oraz administracja krajowa.
 4. Informacja i komunikacja strategiczna.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Nauk Stosowanych Laurea, jedna z głównych instytucji zajmująca się edukacją w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego w Finlandii. Jednostka naukowa ma duże doświadczenie wynikające z uczestnictwa w międzynarodowych i europejskich projektach z obszaru bezpieczeństwa. Laurea bierze udział w 18 projektach naukowych, z których 14 zostało sfinansowanych przez Komisję Europejską (stan na 2020 rok).

Europejskie Centrum Doskonalenia w Dziedzinie Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych (Hybrid CoE) mające siedzibę w stolicy Finlandii – Helsinkach, zajmuje się natomiast koordynacją treści opracowywanych w ramach EU-HYBNET. Współpraca z uniwersalną grupą organizacji i ekspertów z sektora publicznego, przedstawicielami przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, nauki czy organizacji pozarządowych, daje unikalną okazję do rozwoju nowych narzędzi wzmacniających odporność społeczeństw na zagrożenia.

EU-HYBNET-grafika

PPBW będzie uczestniczyć we wszystkich zadaniach przewidzianych w projekcie EU-HYBNET, w tym jako lider dwóch zadań:

 • przygotowanie rekomendacji dla opracowywania standardów i norm (np. ISO, CEN), dla technologii i procedur związanych z wykrywaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń hybrydowych;
 • upowszechniane informacji o bieżących wynikach projektu, poprzez komunikację z zainteresowanymi instytucjami w Europie.

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach X (dawniej Twitter) i LinkedIn.

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej