My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

ENLETS – Europejska Sieć Służb z Obszaru Technologii

Instytucje realizujące projekt:

  • Netherlands Police – Holandia (Koordynator),
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska (Sekretariat).

Opis projektu:

ENLETS zrzesza przedstawicieli służb z 29 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem Sieci jest monitorowanie technologii z obszaru bezpieczeństwa, upowszechnianie dobrych praktyk wśród europejskich organów ścigania, angażowanie służb w proces współtworzenia nowoczesnych narzędzi do walki z przestępczością oraz inicjowanie projektów B+R. ENLETS jest wspierany przez Krajowe Punkty Kontaktowe (National Contact Points) będące bezpośrednimi łącznikami pomiędzy poszczególnymi państwami należącymi do Sieci a Grupą Główną (Core Group), która odpowiada za koordynację prac.

Istotnym elementem Sieci ENLETS są tematyczne grupy robocze (Technology Interest Groups), w ramach których współpracują przedstawiciele poszczególnych europejskich służb, będący jednocześnie praktykami i specjalistami w dziedzinie wybranych technologii. W tej formie swoje działania realizują obecnie zespoły poświęcone następującym tematom: analiza przepływów finansowych, bezzałogowe pojazdy latające, cyberbezpieczeństwo, kryminalistyka urządzeń mobilnych, porządek publiczny oraz zamówienia publiczne. W przyszłości tworzone będą kolejne grupy robocze.

Rolą PPBW w ramach ENLETS jest organizacja prac Sekretariatu i wspomaganie tym samym osób zarządzających działaniami Sieci. Współpraca jest wynikiem wieloletniego zaangażowania PPBW w inicjatywy ENLETS, w postaci m.in. projektów europejskich i-LEAD i QROC.

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profil na portalu LinkedIn

EU flag 150

Ten projekt jest finansowany w ramach UE Internal Security Fund Police