My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV) – EMMA 22

Kierownik projektu:

  • Dr inż. Cezary Mazurek.

Instytucje realizujące projekt:

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu;
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • SALTAN Sp. z.o.o.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie i realizacja systemu informatycznego EMMA 22, który ułatwi i przyspieszy akwizycję, archiwizowanie, katalogowanie, indeksowanie i wielokryterialne przeszukiwanie materiałów pochodzących z mediów, w szczególności z kanałów telewizyjnych i radiowych. System ma zapewnić możliwość wykorzystania zarchiwizowanych danych w krótkim czasie i bez ponoszenia dużych kosztów oraz zwiększyć elastyczność dostępu do tych danych.

Opis projektu:

Działalność informacyjno-analityczna służb specjalnych opiera się także na pozyskiwaniu i analizowaniu informacji pochodzących z otwartych źródeł, w tym materiałów wizyjno-fonicznych i fonicznych. Korzystanie z informacji zgromadzonych w trybie archiwalnym wymaga doskonałej organizacji, a przede wszystkim czasu, przez co jest kosztowne. Istnieje zatem realna potrzeba opracowania systemu, który pozwoliłby na gromadzenie, katalogowanie i w konsekwencji wielowariantowe przeszukiwanie zgromadzonych zasobów wizyjnych i fonicznych.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju