CYRUS – Spersonalizowane i dostosowane do potrzeb ramy szkoleniowe w miejscu pracy, zwiększające umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnych sektorach przemysłu

Koordynator: 

 • Deep Blue SRL – Włochy 

Instytucje realizujące projekt: 

 1. Cefriel Limited Liability Consortium Company – Włochy  
 2. Stichting VU – Holandia  
 3. G&N Silensec LTD – Cypr 
 4. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska 
 5. EIT Manufacturing Central GGMBH – Niemcy 
 6. Italian Chamber of Commerce for Germany (ITKAM) – Niemcy 
 7. International Union of Railways – Francja 
 8. European Federation for Welding Joining and Cut – Belgia 
 9. Spiru Haret University – Rumunia 
 10. Lithuanian Innovation Centre – Litwa 

Opis projektu  

Ten trzyletni projekt, ma na celu stworzenie nowego, bardziej efektywnego i angażującego sposobu nauczania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest wykorzystanie nowych technologii, takich jak cyfryzacja, wirtualizacja i e-learning do tworzenia kursów szkoleniowych dostosowanych do konkretnych potrzeb i umiejętności każdego indywidualnego użytkownika.  

Do kogo kierowany jest projekt 

Jego odbiorcami są pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora transportu, na wszystkich poziomach organizacji. Są to osoby początkujące, specjaliści oraz menedżerowie, którym zależy na podnoszeniu swoich kompetencji. Ścieżki szkoleniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa będą dostosowane do każdej roli i instytucji. Zostaną one również spersonalizowane zgodnie z umiejętnościami, wiedzą i postawami odbiorców. 

Planowane efekty 

Uczestnikom kursów zostanie dostarczony kompletny zestaw umiejętności i środków niezbędnych do zachowania czujności w celu identyfikacji i reagowania na cyberataki. Projekt skoncentruje się na opracowaniu 18 szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa, które obejmą umiejętności techniczne, aspekty metodologiczne i organizacyjne oraz ćwiczenia praktyczne dla różnych sektorów przemysłu, z uwzględnieniem potrzeb MŚP. Kursy będą obejmować prezentacje, odgrywanie ról, studia przypadków i symulacje w miejscu pracy w środowisku cybernetycznym. Dzięki temu możliwa będzie wspólna nauka wszystkich członków firmy.  

Rola Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

W projekcie CYRUS, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) jest odpowiedzialna za dwa działania. Pierwszym z nich jest przygotowanie planu realizacji krótkoterminowych kursów szkoleniowych oraz zaprojektowanie metodologii i narzędzi oceny szkolenia. Kolejnym jest ocena przyswojenia wiedzy i umiejętności przez uczestników po szkoleniu. 

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profil na LinkedIn.

TEN PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ