My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

CYCLOPES – Europejska Sieć Praktyków z Obszaru Zwalczania Cyberprzestępczości

Koordynator:

 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska.

Instytucje realizujące projekt:

 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) – Holandia,
 • Sheffield Hallam University (CENTRIC) – Wielka Brytania,
 • IANUS Consulting Ltd (IANUS) – Cypr,
 • Cybercrime Research Institute Gmbh (CRI) – Niemcy,
 • Austrian Standards International (ASI) – Austria,
 • Central Office for Information Technology in the Security Sector (ZITIS) – Niemcy,
 • Laurea University of Applied Sciences (LAUREA) – Finlandia,
 • University College Dublin, National University Of Ireland (UCD CCI) – Irlandia,
 • Home Office (HO) – Wielka Brytania,
 • Provincial Police Headquarters in Gdansk (KWPG) – Polska,
 • Ministry of Interior of the Republic of Croatia (MUP) – Chorwacja,
 • General Directorate for Combatting Organized Crime (GDCOC) – Bułgaria,
 • Swedish Police Authority (SPA) – Szwecja,
 • Ministerio Del Interior (GUCI) – Hiszpania,
 • Belgian Federal Police (BFP) – Belgia,
 • State Police of Latvia (SPL) – Łotwa,
 • College of Policing (CPB) – Wielka Brytania,
 • The National Police of the Netherlands (NPN) – Holandia,
 • Malta Police Force (MPF) – Malta.

Opis projektu:

CYCLOPES to 5-letnia inicjatywa mająca na celu zbudowanie sieci praktyków z całej Europy, posiadających szerokie doświadczenie w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości. Projekt należy do niewielkiej grupy projektów typu CSA (działania koordynacyjne i wspierające, ang. Coordination and Support Actions). Czas trwania projektu to 60 miesięcy, od maja 2021 roku do kwietnia 2026 roku. Konsorcjum składa się z 21 partnerów z 14 krajów, a koordynatorem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

Celem działań podejmowanych przez powstałą w ramach projektu CYCLOPES sieć praktyków jest:

 • określenie braków i wymogów służb w zakresie zdolności do zwalczania cyberprzestępczości oraz dzielenia się najlepszymi praktykami,
 • zapewnienie stałego dialogu z przedstawicielami przemysłu i środowisk akademickich, którzy prowadzą badania nad rozwiązaniami wspomagającymi zwalczanie cyberprzestępczości oraz dostarczają ich wyniki.

Celem projektu jest także zsynchronizowanie działań projektowych z innymi aktywnościami i projektami prowadzonymi w obszarze cyberprzestępczości. Sieć CYCLOPES będzie współpracować z innymi sieciami i inicjatywami, takimi jak ENLETS, Europol Innovation Lab, ECTEG, EACTDA, i-LEAD, iLEAnet, iProcureNet oraz EU-HYBNET.

Kluczową kwestią jest również uniknięcie powielania się prac podejmowanych przez: EUROPOL, CEPOL, ENISA, ENFSI i INTERPOL. Wszystkie te instytucje zostały zaproszone do Rady Doradczej CYCLOPES.

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach X (dawniej Twitter) i LinkedIn.

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia pod nazwą
„Premia na Horyzoncie 2

Premia na horyzont - baner