My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

2PS – Inicjatywa Europejska Mająca na Celu Zapobieganie Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci

Koordynator:

 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) – Polska.

Instytucje realizujące projekt:

 • Uniwersytet Medyczny Charite – Berlin (CUB) – Niemcy,
 • Deep Blue SRL (DBL) – Włochy,
 • Niemiecki Uniwersytet Policyjny (DHPol) – Niemcy,
 • Ianus Consuting LTD (IANUS) – Cypr,
 • Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NUDZ)– Republika Czeska,
 • Time.Lex (TLX) – Belgia,
 • Uniwersytet Wileński (VU) – Litwa,
 • Uniwersytet w Bergen (UiB)– Norwegia,
 • Instytut Karolinska (ANOVA)– Szwecja,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SM) –Finlandia,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (KWPG) – Polska,
 • Komenda Główna Policji (NHP) – Polska,
 • Ochrona Dzieci (PC) – Finlandia,
 • Biuro Ekspertyz Internetowego Wykorzystywania Dzieci (EOKM) – Holandia,
 • Maltańska Policja – Malta,
 • Uniwersytecka Klinika Psychiatryczna w Bazylei (UPKBS) – Szwajcaria,
 • Szkocki Urząd Policji (Police Scotland) – Wielka Brytania,
 • Uniwersytet Nottingham Trent (NTU) – Wielka Brytania,
 • Uniwersytet Sheffield Hallam (CENTRIC) – Wielka Brytania.

Opis projektu:

Projekt 2PS jest trzyletnią inicjatywą prewencyjną, która rozpoczęła się w październiku 2022 r. i potrwa do września 2025 r. Przez 3 lata międzynarodowe konsorcjum 2PS będzie pracować nad rozwiązaniami, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym w cyberprzestrzeni.

Najpierw Zapobieganie

2PS i jego partnerzy uznają wykorzystywanie seksualne dzieci za poważny problem; nie usprawiedliwiają ani nie tolerują żadnej z jego form. Nie twierdzą także, że samo zapobieganie rozwiąże problemy, przed którymi stoją społeczeństwa w całej Europie i na świecie, takie jak dostępność materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni lub nasilenie  przemocy seksualnej wobec dzieci w tym środowisku.

Niemniej jednak, 2PS i jego partnerzy stoją na stanowisku, iż  skuteczne stawianie czoła omawianym wyzwaniom, wymaga zwiększenia działań prewencyjnych. Zgodnie z tym przekonaniem, istotną część działań mających na celu  zapobieganie krzywdzeniu dzieci powinno stanowić wsparcie i specjalne usługi pomocowe przeznaczone dla osób narażonych na angażowanie się w nielegalne lub ryzykowne zachowania.

Jak ten projekt pomaga?

2PS ma na celu zapewnienie wsparcia przede wszystkim tym osobom, które jeszcze nie dopuściły się przemocy seksualnej wobec dzieci i są gotowe zaangażować się w jej zapobieganie. W przypadku, gdy popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka miało już miejsce, zapewnienie wsparcia jego sprawcy ma na celu zapobieganie  ich popełnieniu w przyszłości.

Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w realizację projektu 2PS w pełni popierają działania policji i prokuratury i są świadomi, że nie wszystkie osoby reagujące pobudzeniem seksualnym na dzieci będą otwarte na przyjęcie pomocy, której celem jest zapobieganie dopuszczaniu się przez nie przemocy seksualnej wobec dzieci.

Wśród wielu różnych zadań, w ramach projektu zbudowane zostanie repozytorium usług i działań wspierających, które mogą pomóc osobom reagującym pobudzeniem seksualnym na dzieci  w kontrolowaniu tego stanu – w tym zainteresowania materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci dostępnymi w cyberprzestrzeni.

Zespół projektowy składa się ze specjalistów z różnych dziedzin – razem zaangażowanych jest 20 formalnych partnerów z 14 krajów. W skład zespołu wchodzą krajowe infolinie, uniwersytety, przychodnie, psychologowie i seksuolodzy, organy ścigania, partnerzy technologiczni, organizacje pozarządowe i eksperci prawni. Ten multidyscyplinarny zespół dąży do osiągnięcia pozytywnych zmian, które pomogą  chronić dzieci przed przemocą seksualną.

Wśród głównych celów projektu można wyróżnić:

 1. Zintensyfikowanie działań prewencyjnych oraz zapewnienie wsparcia i usług osobom narażonym na ryzykowne zachowanie, aby zapobiec krzywdzeniu dzieci lub angażowaniu się w materiały, które budzą niepokój i mogą prowadzić do nielegalnego korzystania z treści.
 2. Zbudowanie repozytorium usług i działań wspierających, które mogą pomóc osobom reagującym pobudzeniem seksualnym na dzieci w kontrolowaniu tego stanu
 3. Zapewnienie wsparcia osobom, które jeszcze nie dopuściły się przemocy seksualnej wobec dzieci i są gotowe zaangażować się w jej zapobieganie, a gdy popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka miało już miejsce, zapewnienie wsparcia jego sprawcy ma na celu zapobieganie ich popełnieniu w przyszłości. 
Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach X (dawniej Twitter)LinkedIn.
EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej