Program profilaktyczny dot. przeciwdziałania radykalizacji – badanie sondażowe dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych

PPBW planuje przygotowanie i wdrożenie kompleksowego, opartego na naukowej podbudowie, programu profilaktycznego zorientowanego na skuteczne zapobieganie radykalizacji, która wiedzie do dyskryminacji i mowy nienawiści. W związku z tym zapraszamy wszystkich nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w ankiecie dotyczącej sytuacji w środowisku szkolnym.

Program, będący odpowiedzią na aktualne zagrożenia pojawiające się w środowiskach lokalnych, powinien korespondować z rzeczywistymi potrzebami społecznymi i w skuteczny sposób wpływać na zapobieganie wspomnianym zagrożeniom. Ze względu na ten fakt jego skonstruowanie poprzedza rzetelna diagnoza sytuacji panującej w środowisku, które objęte będzie planowanym działaniem profilaktycznym.

Formularz dla nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych znajduje się pod tym linkiem: https://www.interankiety.pl/f/YDpzergE. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5-10 minut.

Propozycja lepszego zrozumienia procesu radykalizacji wiąże się z coraz częstszym pojawianiem się tego terminu, szczególnie w kontekście intensywnych migracji oraz zagrożeń terrorystycznych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Termin „radykalizacja” najczęściej kojarzy się bowiem z radykalnym zachowaniem prowadzącym właśnie do aktów brutalnego ekstremizmu i terroryzmu. Tymczasem radykalizacja prowadzi nie tylko do fundamentalizmu islamskiego, ale przede wszystkim do pojawiania się problemów, które możemy zauważyć wokół nas, takich jak dyskryminacja, ksenofobia, czy nacjonalizm mogące prowadzić do mowy nienawiści. Wpływ na kształtowanie się, upowszechnianie i eskalację radykalnych zachowań może mieć z kolei wiele aktywności wzmacniających czynniki ryzyka występujące w środowiskach lokalnych. Wstrząsy i kryzysy społeczne, problemy gospodarcze, dyskurs polityczny, osłabione więzi rodzinne mogą znacząco wpływać na wzrost popularności radykalnych poglądów w społeczeństwie, zaś dziecięca ciekawość, młodzieńcze kryzysy wartości, chęć przynależności, potrzeba zaistnienia w grupie rówieśniczej mogą wpływać na rodzenie się radykalnych poglądów również wśród dzieci i młodzieży.

W obliczu rodzenia się radykalnych ideologii skuteczne zapobieganie jego przyczynom zależy w dużej mierze od właściwego przygotowania i aktywności środowiska szkolnego, w którym tkwi potencjał nie tylko do wczesnego rozpoznawania przejawów radykalizacji, ale również skutecznego ograniczania procesów wiodących do zachowań dyskryminacyjnych, które mogą prowadzić do mowy nienawiści, a nawet do popełniania przestępstw motywowanych nienawiścią.

Badanie pozwoli zdiagnozować poziom rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia radykalizacją wiodącą do zachowań dyskryminacyjnych lub mowy nienawiści w środowisku szkolnym. Ponadto, dzięki danym dostarczonym przez praktyków zostanie zrealizowany cel w postaci poznania sytuacji panującej w szkole, wraz ze wskazaniem przyczyn leżących u podstaw wspomnianych zagrożeń. Zebrane informacje posłużą do zaprojektowania programu profilaktycznego minimalizującego zdiagnozowane zagrożenia lub zapobiegającego ich przyszłemu pojawianiu się i eskalacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z P. Edytą Pazura-Umecką, tel. 61 866 90 51, e-mail: edyta.pazura@ppbw.pl.