Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz Koordynatorem ds. Realizacji Projektów Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim obronił rozprawę doktorską i zdobył stopień doktora nauk o zarządzaniu. W 2008 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacjami. 28 lipca 2014 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Jest profesorem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz przepracował w polskiej Policji niemal 20 lat gdzie pełnił między innymi funkcje Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Autor ponad stu publikacji z zakresu funkcjonowania i zarządzania policją.