Ze smutkiem żegnamy prof. Krzysztofa Indeckiego

W dniu 28 grudnia 2021 r. w wieku 70 lat zmarł profesor Krzysztof Indecki, wybitny prawnik, a jednocześnie wieloletni członek Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pogrzeb odbył się 5 stycznia br. w Łodzi.

Profesor Indecki był pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, w którym piastował stanowiska kierownicze w Katedrze Prawa Karnego, Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego oraz Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości. Ponadto w trakcie jego ścieżki zawodowej został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Organizacji, Sztuki Filmowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. W swojej pracy badawczej skupiał się m.in. na prawnych instrumentach przeciwdziałania przestępczości powrotnej oraz przestępczości terrorystycznej. Posiadaną wiedzę przekazywał kolejnym pokoleniom prawników.

Zespół Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego składa wyrazu żalu i współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom prof. Krzysztofa Indeckiego.

(źródło zdjęcia: www.filmschool.lodz.pl)