My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Projekt PREVENT PCP a poprawa bezpieczeństwa w transporcie i przestrzeni publicznej

Jako PPBW jesteśmy zaangażowani w kilka projektów i sieci europejskich, w tym również w PREVENT PCP. Podczas spotkania plenarnego i inauguracji Fazy 1, które odbyły się w Paryżu w dniach 14-16 grudnia, zespół projektowy podsumował działania podjęte w 2022 roku.

PREVENT PCP opiera się na formule zamówień przedkomercyjnych (PCP). Tylko co to właściwie znaczy? PCP to podejście nabywców publicznych wykorzystywane do zakupu usług badawczo-rozwojowych. Ma to na celu ukierunkowanie rozwoju innowacji na potrzeby użytkowników.

W przypadku PREVENT PCP Konsorcjum poszukuje rozwiązań technologicznych do zaimplementowania zaawansowanych systemów zarządzania kryzysowego, które pozwolą na wczesne automatyczne wykrywanie pozostawionych przedmiotów przez osoby potencjalnie niebezpieczne, a także identyfikację i śledzenie podejrzanych. Wyzwania te zostały zidentyfikowane jako kluczowe podczas realizacji projektu PREVENT CSA, który stworzył fundamenty pod działania PCP.

Jednym z głównych elementów spotkania w Paryżu było ogłoszenie Konsorcjów zakwalifikowanych do kolejnego etapu procesu PCP. Zespół projektowy z wielką radością ogłosił, że nagrodzeni wykonawcy to:

  • Konsorcjum DAIMON – CS GROUP France, CERTH, XXII Group,
  • PreventUS A.I. – Ayvos A.S.,
  • Konsorcjum Protecting Railway Transportation via Artificial Intelligence – Satways Ltd., imotion Analytics, Vicomtech,
  • BULL SAS – Bull SAS (Atos),
  • Konsorcjum PANOPTES – Herta Security S.L., ChapsVision, ACIC SA,
  • Konsorcjum AI-Transport – A.I. Tech srl, SAET SpA.
meeting prevent pcp Paris

Towarzyszyło temu oficjalne rozpoczęcie pierwszej fazy PREVENT PCP skupionej na projektowaniu rozwiązań, poprzedzonej przygotowawczym etapem prac. Już niebawem nagrodzeni dostawcy technologii zostaną poproszeni o opisanie kompletnej architektury i projektu prezentowanych przez nich rozwiązań. Są oni również zobowiązani do zweryfikowania technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej wykonalności swojego podejścia do rozwiązania, aby mogło ono właściwie sprostać wyzwaniom PCP, biorąc pod uwagę wyniki poprzedniej fazy. Więcej informacji na temat całego procesu można znaleźć tutaj.

Poza tą częścią, spotkanie w Paryżu pozwoliło partnerom podsumować i zaplanować nadchodzące prace. PPBW jako lider zadań związanych z upowszechnianiem rezultatów działań przedstawiła również aktualne informacje na temat swoich aktywności. Ponadto wydarzenie było okazją do poinformowania o bieżących postępach członków grupy zrzeszającej użytkowników końcowych rozwiązań dla komunikacji zbiorowej.

Trzydniowy pobyt w Paryżu był dość intensywny dla wszystkich uczestników. Oprócz klasycznego spotkania i dyskusji o spodziewanych efektach, odbyła się wizyta w Centrum Kontroli Bezpieczeństwa RATP – francuskiego operatora transportu publicznego zaangażowanego w PREVENT PCP oraz eksploracja sieci paryskiego metra. Wspomniane wcześniej rozwiązania technologiczne zostaną przetestowane w czterech lokalizacjach pilotażowych. Aby było to możliwe, uczestnicy spędzili jedną z nocy na stacji Châtelet Les Halles, żeby nagrać serię materiałów wideo, podczas gdy metro było zamknięte dla pasażerów. Filmy te pomogą opracowanym technologiom poznać i przetestować algorytmy rozpoznawania porzuconego bagażu w infrastrukturze punktów pilotażowych.

Odwiedź stronę PREVENT PCP, aby być na bieżąco!