PREVENT: Zwiększ bezpieczeństwo Twojej organizacji dzięki przedkomercyjnym zamówieniom publicznym!

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczy w pracach nad projektem europejskim pt. „PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport” (PREVENT). Projekt dotyczy uprzedzania ataków terrorystycznych w transporcie publicznym.

Prace projektowe mają na celu opracowanie dokumentacji oraz wykonanie wstępnej analizy rynku, która stanowić będzie podstawę do aplikowania o dofinansowanie kolejnego projektu ukierunkowanego bezpośrednio na przeprowadzenie przedkomercyjnego zamówienia publicznego (ang. PCP – Pre-Commercial Procurement) dla potrzeb transportu publicznego. Jako pełnoprawny realizator projektu, Państwa instytucja uczestniczyć będzie w przygotowaniu specyfikacji oczekiwanych rozwiązań technologicznych, a także zachowa prawa wykorzystania powstałych prototypów.

Zamówienia PCP są wspierane i współfinansowane przez Komisję Europejską oraz zapewniają rozwój najnowocześniejszych technologii dopasowanych do potrzeb zamawiającego. W odróżnieniu od tradycyjnych zamówień publicznych, PCP pozwala pozyskać rozwiązania niedostępne na rynku w celu rozwiązania bieżących problemów danego podmiotu.

Wszystkie firmy związane z branżą transportu publicznego, które są zainteresowane udziałem w PCP, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: bartosz.kozuch@ppbw.pl.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przedkomercyjnych zamówieniach publicznych, kliknij tutaj i zapoznaj się z broszurą przygotowaną przez zespół projektu PREVENT.