PREVENT: Warsztaty w Gdańsku w ramach Work Package 3

W dniach 16-18 lipca 2019 roku partnerzy zaangażowani w Work Package 3 spotkali się w Gdańsku w celu realizacji zaplanowanych zadań. Gospodarzami wydarzenia byli Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Projekt PREVENT ma na celu uprzedzanie ataków w transporcie publicznym poprzez umożliwienie wczesnego wykrywania terrorystów oraz potencjalnie niebezpiecznych obiektów. Zadanie to może być realizowane poprzez śledzenie podejrzanych jednostek oraz likwidację zagrożeń przy współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Projekt realizują łącznie 22 organizacje z dziesięciu krajów. Wśród nich znajdują się m.in. operatorzy komunikacji publicznej, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nabywcy w zamówieniach publicznych i przedstawiciele władz lokalnych. 12 z zaangażowanych instytucji jest członkami konsorcjum, a pozostałe 10 należy do Grupy Obserwacyjnej projektu.

Wydarzenie było dobrą okazją do zaktualizowania stanu wiedzy nt. postępów w realizacji poszczególnych pakietów prac oraz dyskusji o innych istotnych kwestiach. Jednakże najważniejszym celem było przeprowadzenie warsztatów dot. opracowania scenariuszy zagrożeń i ataków terrorystycznych, które pozwolą następnie na zidentyfikowanie rozwiązań technologicznych dla operatorów komunikacji publicznej.

Zakres tematyczny warsztatów

W trakcie warsztatów uczestnicy współpracowali w celu podzielenia się wiedzą na temat niebezpiecznych sytuacji, z którymi poszczególni partnerzy mieli do czynienia w swoich krajach. Praktyczne przykłady doświadczeń zostały zawarte w 12 scenariuszach, które w ostatecznej wersji zostaną skondensowane do 6 scenariuszy.

Opracowanie niniejszych scenariuszy zajęło większość czasu z 3-dniowego wydarzenia. Partnerzy z całej Europy, w tym z Belgii, Holandii, Grecji, Polski, Francji i Włoch, pracowali wraz z izraelską Policja, która również aktywnie bierze udział w tym innowacyjnym zadaniu.

Tematem spotkania w Gdańsku był również stan prac nad pozostałymi dokumentami powstającymi w ramach WP3, w tym informacje dot. założeń metodyki audytu bezpieczeństwa, jak również typologia głównych zagrożeń i słabości w zakresie bezpieczeństwa transportu publicznego.

W tym przypadku zespół PREVENT przeprowadzi analizę luk pomiędzy dostępnymi rozwiązaniami, istniejącymi standardami, trwającymi badaniami i zidentyfikowanymi potrzebami, z których zostanie opracowany wielowymiarowy plan innowacji i rozwiązań. Innowacje o najwyższym priorytecie zostaną wybrane przez praktyków i nabywców publicznych w celu zdefiniowania „wspólnych wyzwań”, które będą stanowić podstawę do przeprowadzenia zamówienia przedkomercyjnego.

Projekt PREVENT jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaangażowana jest szczególnie w prace związane z Work Package 2 oraz Work Package 3. Ponadto, PPBW ma za zadanie przeprowadzenie szerokiej analizy aktualnego stanu i efektywności procesów dotyczących bezpieczeństwa w transporcie publicznym oraz wskazanie istotnych słabości tych procesów.