PREVENT: Warsztaty dot. zapobiegania atakom terrorystycznym

W dniach 17-19 września 2019 roku przedstawiciele PPBW uczestniczyli w warsztatach dotyczących zapobiegania atakom terrorystycznym na sieci transportu publicznego. Wydarzenie odbyło się w Paryżu w ramach projektu PREVENT.

Uczestnicy, w tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, operatorzy transportu publicznego oraz przedstawiciele władz lokalnych, wspólnie opracowali projekty ośmiu prawdopodobnych scenariuszy ataków terrorystycznych, a także określili powszechne niedostatki technologiczne oraz słabości procedur wewnętrznych związanych z tego typu zagrożeniami. Identyfikacja zapotrzebowań na konkretne rozwiązania i technologie umożliwi przygotowanie się partnerów projektu PREVENT do ogłoszenia i przeprowadzenia przedkomercyjnego zamówienia publicznego w kolejnych latach.

PREVENT ma na celu uprzedzanie ataków w transporcie publicznym poprzez umożliwienie wczesnego wykrywania terrorystów oraz potencjalnie niebezpiecznych obiektów. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020.