My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

PREVENT: Szkolenie dot. zasad przeprowadzania publicznych zamówień przedkomercyjnych

W dniach 10-12 grudnia 2019 roku w Rotterdamie przedstawiciele PPBW uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zasad przeprowadzenia publicznych zamówień przedkomercyjnych (ang. PCP – Pre-Commercial Procurement). Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu PREVENT dla firm z obszaru transportu publicznego, służb mundurowych oraz nabywców w zamówieniach publicznych.

Szkolenie miało charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W jego trakcie przedstawiono dobre praktyki i doświadczenia z dotychczas przeprowadzonych zamówień PCP na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy otrzymali podstawowe informacje związane z przygotowaniem i ogłaszaniem publicznych zamówień przedkomercyjnych. Tym samym zostali zaznajomieni z zagadnieniami dotyczącymi opracowania dokumentów konkursowych, kryteriami wyboru oraz ogólnymi zasadami i działaniami niezbędnymi do zrealizowania przed ogłoszeniem tego typu zamówienia.

Wypracowana w ramach projektu PREVENT dokumentacja oraz wykonana wstępna analiza rynku stanowić będą podstawę do aplikowania o dofinansowanie kolejnego projektu, ukierunkowanego bezpośrednio na przeprowadzenie PCP dla potrzeb transportu publicznego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmy CORVERS oraz VTREK, które są partnerami projektu PREVENT.