My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

PREVENT: Efekty prac nad podniesieniem bezpieczeństwa transportu publicznego

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyła w pracach nad międzynarodowym projektem dotyczącym uprzedzania ataków terrorystycznych w transporcie publicznym pt. „Zamówienia innowacyjnych i zaawansowanych systemów wspierających bezpieczeństwo transportu publicznego” (PREVENT).

Głównym celem projektu było zapewnienie odpowiedniej technologii dla wcześniejszego wykrywania potencjalnych zagrożeń, śledzenia wykrytych osób oraz koordynowania reakcji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Wraz z końcem lipca br. prace projektowe dobiegają końca. Z tej okazji partnerzy PREVENT przygotowali materiał promocyjny w formie wideo.

Zespół PREVENT zidentyfikował dwanaście obszarów zagrożeń terrorystycznych, z czego za szczególnie ważnie uznano następujące z nich:

  • rozpoznanie przed atakiem;
  • strzelanina na stacji, przystanku lub dworcu;
  • sabotaż infrastruktury;
  • terrorysta wykorzystujący transport publiczny do przemieszczania się;
  • ataki samobójcze;
  • przedmioty pozostawione bez nadzoru.

W celu zapobiegnięcia tego typu atakom konsorcjum zidentyfikowało oraz przeanalizowało szereg nowych technologii pod kątem ich znaczenia dla krytycznej potrzeby, dojrzałości technologicznej oraz ograniczeń ekonomicznych i prawnych. Po dalszych dyskusjach najwyższy priorytet nadano zagrożeniu związanemu z walizkami, bagażami oraz innymi rzeczami pozostającymi bez opieki. Wykonane dotychczas prace będą podstawą do aplikowania o dofinansowanie kolejnego projektu ukierunkowanego na wykonanie przedkomercyjnego zamówienia publicznego (ang. PCP – Pre-Commercial Procurement).

Przedmiotem zamówienia będzie zakup usług badawczo-rozwojowych mających doprowadzić do opracowania prototypów technologii, które pozwolą operatorom transportu publicznego na:

  • sprawne wykrywanie rzeczy pozostawionych bez nadzoru w infrastrukturze przewoźnika;
  • zidentyfikowanie i śledzenie potencjalnych sprawców;
  • opracowanie zaawansowanego systemu zarządzania kryzysowego.

Trzy zidentyfikowane filary PCP stanowią Wspólne Wyzwanie (Common Challenge) podzielane przez członków konsorcjum projektu PREVENT.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na jego stronie internetowej: https://prevent.eng.it/.

Projekt PREVENT jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, dotyczącego badań i innowacji, na podstawie umowy nr 833444.