PPBW zostało członkiem dwóch Komitetów Technicznych PKN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dniem 6 lipca 2018 roku została członkiem dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). W związku z tym faktem PPBW będzie uczestniczyło w pracach KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ludności oraz KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia.

Zakres tematyczny KT 306 obejmuje m.in. ochronę i obronę przed bronią masowego rażenia, ochronę obywateli przed zjawiskami groźnymi dla życia i zdrowia lub powodującymi straty materialne oraz minimalizowanie ich skutków, przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz zmniejszenie ryzyka popełniania przestępstw z wykorzystaniem produktów i usług. KT 323 zajmuje się usługami objętymi ustawą o ochronie osób i mienia.

Członkami KT 306 jest łącznie 26 podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego, takich jak Komenda Główna Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA czy Urząd Dozoru Technicznego. W prace Komitetu Technicznego 323 zaangażowanych jest 12 członków, wśród których znajduje się m.in. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.