PPBW zorganizuje pilotażowe szkolenia na temat zapobiegania radykalizacji

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje we wrześniu dwa pilotażowe szkolenia pt. „Zrozumieć radykalizację – mechanizm powstawania i skuteczne zapobieganie ekstremizmom – szkolenie dla pedagogów, psychologów i nauczycieli”.

Pierwszą grupą docelową szkolenia są nauczyciele z województwa wielkopolskiego, drugą natomiast przedstawiciele instytucji lokalnych z Poznania, w tym partnerzy Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zrozumienia, czym jest proces radykalizacji, jakie są jej formy, jaka jest sytuacja pod względem radykalizacji w Polsce oraz jak reagować i przeciwdziałać.

Wstrząsy i kryzysy społeczne, problemy gospodarcze, głębokie zmiany, dyskurs polityczny, osłabione więzi rodzinne znacząco wpływają na wzrost popularności radykalnych poglądów. Należy pamiętać, że radykalizacja to nie tylko fundamentalizm islamski, to przede wszystkim zachowania, które możemy zauważyć wokół nas takie jak mowa nienawiści, ksenofobia, czy radykalizacja prawicowa. Kluczowe jest, aby reagować na wczesnym etapie rozpoznania takich zachowań. Dlatego tak ważne jest zrozumienie problemu oraz poznanie procesu i zjawiska radykalizacji.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego MINDb4ACT. MINDb4ACT jest koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum, a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.