PPBW zawarła porozumienie o współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Pragniemy poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawarła porozumienie o współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Celem Porozumienia jest współpraca PPBW oraz MSW Ukrainy w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak:

  • współpraca w zakresie aplikowania i wspólnej realizacji projektów finansowanych w ramach takich mechanizmów finansowych jak: Program Ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020” oraz „Horyzont Europa”, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Norweski Mechanizm Finansowy i innych;
  • współorganizowanie konferencji i innych wydarzeń w zakresie wspólnego obszaru zainteresowań;
  • inne formy współpracy wynikające z potrzeb i obszarów PPBW i MSW Ukrainy, np. w zakresie wdrażania Strategii rozwoju organów systemu MSW Ukrainy.