PPBW wzięła udział w konferencji iProcureNet dot. zamówień w sektorze bezpieczeństwa

W dniach 9-10 marca 2021 roku odbyła się pierwsza edycja konferencji online pt. „iProcureNet – zaawansowane zamówienia w sektorze bezpieczeństwa”. Głównym tematem spotkania była identyfikacja oraz przewidywanie potrzeb służb w obszarach związanych z innowacjami i zamówieniami.

Wydarzenie podkreśliło istotę roli zamówień w stawianiu czoła wyzwaniom dotyczącym niepewnej przyszłości i zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii. W tej 2-dniowej konferencji udział wzięli europejscy specjaliści posiadający doświadczenie w omawianej problematyce. Jednym z prelegentów był Menadżer ds. Realizacji Projektów PPBW Bartosz Kożuch, który z ramienia projektu i-LEAD uczestniczył w panelu eksperckim pt.: „Zamówienia jako kluczowy czynnik związany z absorpcją innowacji”.

Spotkanie zostało przygotowane we współpracy z następującymi projektami europejskimi: BroadWay, ENCIRCLE, FOLDOUT, i-LEAD, ILEAnet, PEN-CP i SPARTA. Jego głównym organizatorem był zespół projektu iProcureNet, którego prace są finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Więcej informacji, wraz ze szczegółową agendą oraz prezentacjami, można znaleźć pod tym linkiem.

iProcureNet conference