Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego i PPBW łączą siły!

Z przyjemnością informujemy, że zaangażowaliśmy się we wspólne działania z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN). Nasza współpraca dotyczy między innymi szkoleń, organizacji wydarzeń i przygotowywania wniosków o granty w zakresie infrastruktury krytycznej oraz walki z terroryzmem.

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego jest interdyscyplinarną instytucją naukową skupiającą badaczy zajmujących się różnymi dziedzinami bezpieczeństwa publicznego, między innymi ochroną infrastruktury krytycznej, przeciwdziałaniem terroryzmowi, analizą mediów społecznościowych pod kątem dezinformacji.

Do tej pory, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz PTBN wspólnie uczestniczyły w realizacji projektu EU-HYBNET – ogólnoeuropejskiej sieci przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Obecnie zakres współdziałania powiększa się. Dla obu organizacji profilaktyka jest jednym z najistotniejszych elementów budowania bezpieczeństwa, dlatego wspólnie będziemy poszukiwać metod uświadamiania i zapobiegania zagrożeniom hybrydowym, atakom na infrastrukturę krytyczną, a także aktom terrorystycznym.

Działania PTBN nie ograniczają się jednak do teoretycznych rozpraw na temat bezpieczeństwa narodowego. Owszem, Towarzystwo zrzesza ekspertów, wykładowców oraz innych reprezentantów świata naukowego, którzy dostarczają cenne analizy, raporty i ekspertyzy z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednak instytucja ta angażuje się również w organizowanie warsztatów, bierze aktywny udział w debacie publicznej oraz prowadzi działania uświadamiające w mediach społecznościowych (proponując na przykład serię fiszek edukacyjnych: #PTBNedu).

Ze względu na zbieżne cele naszych organizacji, pole do współpracy jest bardzo duże, a nasze plany ambitne. Już niebawem będziemy informować o pierwszych efektach naszych działań. Jednocześnie zachęcamy do zapisania się do naszego newsletteru, żeby nie ominąć żadnych nowości!