My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

PPBW współrealizuje projekt FINLINK

Od grudnia 2018 roku trwają prace nad projektem B+R pt. „Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych” (FINLINK). W skład konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt wchodzą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Lider), Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz firma E-nform Sp. z o.o.

O projekcie

W ramach projektu powstaje platforma służąca do analizy danych w szczególności z zakresu przestępczości gospodarczej. Opracowywany system będzie miał na celu ułatwienie procesów związanych z analizą przepływów finansowych.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako członek konsorcjum naukowo-przemysłowego, odpowiada za identyfikację źródeł danych, które mogą być analizowane przez powstającą platformę, opracowanie wymagań prawno-organizacyjnych dla systemu, stworzenie metodyki testów i przygotowanie środowiska testowego. Ponadto, zadaniem PPBW jest walidacja działania zarówno poszczególnych komponentów, jak i demonstratora technologicznego oraz sporządzenie dokumentacji użytkownika wraz z materiałami szkoleniowymi.

Wszystkie wyżej wymienione działania prowadzone są w ścisłej konsultacji z przedstawicielami Gestora z ramienia Policji i pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Jego realizacja zakończy się w grudniu 2021 roku.