Zapraszamy na konferencję poświęconą cyberbezpieczeństwu w szkolnictwie wyższym

PPBW wraz z Państwowym Instytutem Badawczym NASK organizują w ramach tegorocznej konferencji SECURE 2021 panel poświęcony tematyce cyberbezpieczeństwa w szkolnictwie wyższym. Sesja odbędzie się w formie online dnia 20 października 2021 roku.

Panel pt. „Cyberbezpieczeństwo w szkolnictwie wyższym jest organizowany w ramach międzynarodowego projektu o akronimie SPARTA , finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Głównym celem panelu jest zaprezentowanie doświadczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni wyższych w tworzeniu i prowadzeniu kierunku studiów z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także doświadczeń w zakresie współpracy uczelni z firmami, instytucjami otoczenia biznesu czy instytucjami publicznymi.