PPBW wspólorganizatorem Targów Europoltech 2015

W dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015 oraz VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. „Ochrona Interesów Finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego była współorganizatorem obu wydarzeń.

Uroczystego otwarcia Targów i Konferencji dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś oraz Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Kasprzak. W konferencji udział wzięła kadra kierownicza oraz przedstawiciele europejskich służb policyjnych, EUROPOL-u, Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Ministerstwa Finansów, Prokuratury Generalnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Straży Granicznej, a także innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli.