PPBW współorganizatorem konferencji oraz targów EUROPOLTECH 2013

W dniach od 17 do 19 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. „Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 – nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach”, a także Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2013 (www.europoltech.pl). Obydwa wydarzenia zostały objęte Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Ponadto, podczas Konferencji odbędą się trzy dodatkowe wydarzenia:

  • Seminarium pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego” organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Seminarium pt. „Bezpieczny biznes” organizowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne;
  • Konferencja pt. „Bezpieczeństwo i kryptografia” organizowana przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.