PPBW wspiera koordynację Sieci ENLETS zrzeszającej europejskie służby z obszaru technologii

Naszą rolą jest organizacja prac Sekretariatu i wspomaganie tym samym osób zarządzających działaniami Sieci. Współpraca jest wynikiem wieloletniego zaangażowania PPBW w inicjatywy ENLETS, w postaci m.in. projektów europejskich i-LEAD i QROC.

ENLETS zrzesza przedstawicieli służb z 29 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem Sieci jest monitorowanie technologii z obszaru bezpieczeństwa, upowszechnianie dobrych praktyk wśród europejskich organów ścigania, angażowanie służb w proces współtworzenia nowoczesnych narzędzi do walki z przestępczością oraz inicjowanie projektów B+R. ENLETS jest wspierany przez Krajowe Punkty Kontaktowe (National Contact Points) będące bezpośrednimi łącznikami pomiędzy poszczególnymi państwami należącymi do Sieci a Grupą Główną (Core Group), która odpowiada za koordynację prac.

Istotnym elementem Sieci ENLETS są tematyczne grupy robocze (Technology Interest Groups), w ramach których współpracują przedstawiciele poszczególnych europejskich służb, będący jednocześnie praktykami i specjalistami w dziedzinie wybranych technologii. W tej formie swoje działania realizują obecnie zespoły poświęcone następującym tematom: analiza przepływów finansowych, bezzałogowe pojazdy latające, cyberbezpieczeństwo, kryminalistyka urządzeń mobilnych oraz porządek publiczny. W przyszłości tworzone będą kolejne grupy robocze.