PPBW uruchomiło nowy moduł szkoleniowy

Przedsiębiorcy coraz częściej muszą odpowiadać sobie na pytanie jak się skutecznie bronić przed nieuczciwym kontrahentem. Pytanie to jest szczególnie istotne dla firm prowadzących działalność określoną w załącznikach nr 11 i 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które z mocy ustawy są zobowiązane do zachowania należytej staranności przy doborze partnerów biznesowych.

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że bez zachowania należytej staranności nawet nieświadomy udział w tzw. „karuzeli podatkowej” może doprowadzić do sankcji karno-skarbowych.

Z tego powodu przygotowaliśmy ofertę szkoleniową dla przedstawicieli biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, specjalistów działów prawnych oraz finansowo księgowych, a także przedsiębiorców z firm branży paliwowej, hutniczej, handlu metalami i punktów złomu chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zagadnienia należytej staranności – sposobu działania, orzecznictwa, nadużyć w podatku VAT, norm prawnych, zmian w ustawie o podatku od towarów i usług dokonanych w 2015 i 2016 roku.

Najbliższe szkolenie pt. „Należyta staranność w prowadzeniu działalności gospodarczej” odbędzie się w Poznaniu dnia 30 stycznia 2017 roku.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.ppbw.pl.