PPBW uczestniczyła w konferencji nt. zapobiegania terroryzmowi

Konferencja pt. „Chronienie przez szkolenie. Rola świadomości w zapobieganiu terroryzmowi” odbyła się w dniach 19-20 stycznia 2021 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW). Jednym z prelegentów podczas spotkania był Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający PPBW.

Głównym celem konferencji było przedyskutowanie rezultatów europejskiego projektu PO WER przeprowadzonego przez CPT ABW oraz debata nad istotą świadomości społeczeństwa dot. przeciwdziałania terroryzmowi. Ponadto, omówiona została również rola mediów w zapobieganiu temu zjawisku. W trakcie czterech sesji roboczych szczegółowo przeanalizowano następujące tematy:

  • budowanie świadomości społeczeństwa związanej z zapobieganiem terroryzmowi (temat: polskie i europejskie podejścia do zwalczania terroryzmu wraz z jego brutalnymi odmianami),
  • budowanie świadomości mediów związanej ze zwalczaniem terroryzmu (temat: wykorzystanie mediów do zwiększenia świadomości dot. przeciwdziałania terroryzmowi wśród odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe, społeczne oraz kulturowe),
  • strategiczne podejście do zwalczania terroryzmu w mediach (temat: obowiązujący punkt widzenia na tematykę zwalczania terroryzmu oraz najlepsze praktyki i wyzwania mediów w tym temacie).
  • zwalczanie terroryzmu w mediach społecznościowych (temat: możliwe rozwiązania, nowe metody, trendy związane z zapobieganiem zagrożeniom terrorystycznym w social media – kampanie społeczne itd.)

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele europejskich służb, administracji publicznej oraz innych organizacji z obszaru bezpieczeństwa.

Pełne podsumowanie konferencji znajduje się pod tym linkiem.

Źródło: tpcoe.gov.pl

ABW conference