PPBW rozpoczyna realizację projektu europejskiego PARTICIPATION

Miło nam poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczyna realizację europejskiego projektu PARTICIPATION, którego głównym celem jest zapobieganie zjawiskom prowadzącym do przemocy, takim jak ekstremizm, radykalizacja czy polaryzacja.

Zespół projektowy składa się łącznie z piętnastu instytucji reprezentujących Włochy, Belgię, Grecję, Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Rumunię oraz Wielką Brytanię. PARTICIPATION koncentruje się na trzech głównych obszarach tematycznych. Pierwszy z nich to zrozumienie różnych ścieżek wiodących do ekstremizmu i radykalizacji. Drugim z zagadnień jest analiza polityk i praktyk związanych z przeciwdziałaniem ekstremizmom i radykalizacji. Natomiast ostatnią sferą, na której skupia się projekt, są narzędzia i rozwiązania do przeciwdziałania ekstremizmowi i radykalizacji.

PPBW będzie uczestniczyć we wszystkich zadaniach przewidzianych w projekcie, w tym w dwóch jako lider prac:

  1. Analiza potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania radykalizacji.
  2. Badanie młodzieży w kontekstach miejskich i podmiejskich za pomocą mapowania społeczności – analiza kontekstu ekologicznego.

Więcej informacji na temat PARTICIPATION można znaleźć pod tym linkiem