PPBW rozpoczyna projekt europejski PREVENT

Pragniemy poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczy w pracach nad międzynarodowym projektem dotyczącym uprzedzania ataków terrorystycznych w transporcie publicznym pt. „PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport”, którego liderem jest Engineering – Ingegneria Informatica S.p. A z siedzibą w Rzymie.

W skład konsorcjum projektu wchodzi 16 partnerów z takich krajów, jak Polska, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Grecja oraz Hiszpania i Izrael. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2019 roku i potrwa do sierpnia 2020 roku.

Głównym celem projektu PREVENT jest zapewnienie odpowiedniej technologii dla wcześniejszego wykrywania potencjalnych zagrożeń, śledzenia wykrytych osób oraz koordynowania reakcji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Założeniem jest opracowanie wspólnie uzgodnionych scenariuszy obejmujących istotne kwestie bezpieczeństwa, zawierające przede wszystkim identyfikację pilnych potrzeb z zakresu innowacji oraz technologii, których wdrożenie usprawni koordynację systemu bezpieczeństwa w obszarze transportu (zarówno dla operatorów, służb, jak i władz publicznych).

PPBW zaangażowana jest szczególnie w prace związane z Work Package 2 oraz Work Package 3 i odpowiedzialna jest za przeprowadzenie szerokiej analizy aktualnego stanu i efektywności procesów dotyczących bezpieczeństwa w transporcie publicznym oraz wskazanie istotnych słabości tych procesów. Jednocześnie prowadzić będzie prace związane z utworzeniem, koordynacją i promowaniem Grupy Obserwacyjnej projektu, skupiającej przedstawicieli transportu, służb oraz władz publicznych spoza konsorcjum realizującego projekt.

Więcej informacji nt. PREVENT znajduje się na stronie projektu: www.prevent.eng.it.