PPBW partnerem projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła realizację projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pt. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”, którego koordynatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Partnerami inicjatywy są również Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i organizacje pozarządowe – La Strada oraz ITAKA. Czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie sprawności działania i współpracy organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych w Interpolu oraz jednostkach policji w Słowenii, Holandii i Niemczech.

Projekt nr NMF/PA20/027 pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra - baner