My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

PPBW partnerem europejskiego projektu APPRAISE

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaangażowana w prace kolejnego projektu europejskiego pt. „Wspomaganie prywatnych i publicznych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zwalczaniu terroryzmu wymierzonego w cele miękkie” (APPRAISE). Prace są finansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Głównym założeniem projektu APPRAISE jest zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, nie ograniczając przy tym wolności obywateli. APPRAISE ma na celu wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie analizy dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji. Posłuży to do stworzenia integralnych ram bezpieczeństwa, które poprawią zarówno bezpieczeństwo cybernetyczne, jak i fizyczne, oraz zapewnią bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Ramy te zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby wspierać współpracę publiczno-prywatną w zakresie bezpieczeństwa, a także optymalizować koordynację operacji z udziałem prywatnych pracowników firm ochroniarskich, prywatnych przedsiębiorców i służb mundurowych.

Rozwiązania projektu APPRAISE zapewnią niespotykane dotąd możliwości przewidywania i identyfikowania aktów przestępczych i terrorystycznych oraz wzmacnianie współpracy operacyjnej podmiotów bezpieczeństwa przed, w trakcie i po wystąpieniu ataku. Rozwiązania wypracowane w ramach APPRAISE zostaną zademonstrowane podczas czterech uzupełniających się akcji pilotażowych: turnieju tenisowego we Włoszech, międzynarodowego wyścigu rowerowego przebiegającego przez Francję i Hiszpanię, międzynarodowych targów w Polsce oraz w centrum handlowym w Słowenii. Czas trwania projektu to 24 miesiące od września 2021 do sierpnia 2023.

Dowiedz się, jakie inne projekty realizuje PPBW – kliknij tutaj.