My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu

Kierownik projektu:

 • Prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko.

Instytucje realizujące projekt:

 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu;
 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Future Voice System Sp. z o.o.

Cel projektu:

Opracowanie systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych zawartych w sygnale mowy, określających charakterystyczne cechy głosu mówcy dla optymalizacji systemów rozpoznawania mowy oraz systemów sterowania urządzeniami automatycznymi za pomocą głosu. Projekt realizowany na potrzeby Sił Zbrojnych RP, Policji i innych służb mundurowych.

Opis projektu:

System będzie miał strukturę modułową. Planowane jest powstanie następujących modułów:

 1. Moduł rozpoznawania mowy oraz automatycznego sterowania głosem:

  • automatyczny zapis dyktowanych treści;
  • wydawanie poleceń urządzeniom automatycznym w trybie dyktowania;
  • wydawanie poleceń urządzeniom automatycznym w trybie komend.

 2. Moduł rozpoznawania mówcy:

  • charakterystyka głosu mówcy;
  • identyfikacja i weryfikacja mówcy.

   Powstałe rozwiązanie znajdzie zastosowanie m.in. jako narzędzie do automatycznego przeszukiwania dużych baz nagrań pod kątem występowania określonych mówców (możliwość wykorzystania zarówno przez organy ścigania w zakresie techniki operacyjnej, jak i podczas postępowania sądowego w celu sprawniejszego automatycznego stenogramowania rozpraw sądowych).

 3. Wspomagający system syntezy mowy.Narzędzie pozwoli na dźwiękowe odtworzenie (przeczytanie) tekstu rozpoznanego przez system Automatycznego Rozpoznawania Mowy.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju