My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Posiedzenie Rady Programowej PPBW

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie bieżących prac podejmowanych w ramach PPBW oraz przeprowadzenie dyskusji z członkami Rady na temat dalszych kierunków rozwoju i działań.

W trakcie spotkania zaprezentowana i poddana pod dyskusję została także koncepcja Strategii PPBW na lata 2021-2025, która określa priorytetowe obszary aktywności, wyznacza cele strategiczne i wskazuje narzędzia ich realizacji wraz z propozycją finansowania poszczególnych działań.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne z Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Służby Ochrony Państwa oraz Prokuratury Krajowej;
  • przedstawiciele uczelni wyższych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wojskowej Akademii Techniczna, Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuki Wojennej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • eksperci Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.