My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Polsko-ukraińskie webinarium nt. bezpieczeństwa, zagrożeń hybrydowych i prawa człowieka

W dniach 7-8 września PPBW zorganizowała wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy seminarium pt.: „Polsko-ukraińskie webinarium: bezpieczeństwo, zagrożenia hybrydowe, prawa człowieka”.  Wydarzenie zostało zrealizowane na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy PPBW i MSW Ukrainy.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, a także zdefiniowanie możliwych pól współpracy w przyszłości oraz przedyskutowanie zainteresowania realizacją wspólnych przedsięwzięć.

PPBW dysponuje unikalnym doświadczeniem z perspektywy partnerów ukraińskich w zakresie realizacji projektów europejskich oraz udziału w europejskich sieciach współpracy.

Webinarium składało się z czterech bloków tematycznych dotyczących: zagrożeń hybrydowych, cyberbezpieczeństwa, radykalizacji i praw człowieka w działaniach służb mundurowych. W każdym bloku tematycznym występowali eksperci polscy i ukraińscy, dzieląc się doświadczeniami w swoich dziedzinach z perspektywy swoich krajów. Ukraina jest krajem stowarzyszonym z UE, stąd ważne były doświadczenia Polski z członkostwa w Unii Europejskiej. Partnerzy ukraińscy są również zainteresowani doświadczeniami we wdrażaniu standardów europejskich w funkcjonowaniu sektora bezpieczeństwa i służb mundurowych.

Webinarium odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Liderzy Przemian, w ramach programu Study Tours to Poland, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.