My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Policy Briefs z konferencji RADPol2020

Z przyjemnością udostępniamy zbiór czterech policy briefs” z konferencji RADPol2020 „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania”, która odbyła się w formule online w dniach 18 i 25 czerwca oraz 2 lipca 2020.

Artykuły powstały na bazie zorganizowanych webinariów, dyskusji między ekspertami i uczestnikami w zakresie następujących tematów:

  1. Obecne trendy radykalizacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Artykuł opracowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  2. Prawicowy Ekstremizm w Europie Środkowej i Wschodniej – kontekst, wyzwania, najnowsze wyniki badań i najlepsze praktyki. Artykuł opracowany przez przedstawiciela projektu BRAVE.
  3. Polepszenie współpracy wielopodmiotowej w zakresie podejść do przeciwdziałania i zwalczania radykalizacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Artykuł opracowany przez przedstawiciela projektu CHAMPIONs.
  4. Znaczenie płci w kontekście przeciwdziałania i zwalczania radykalizacji – ścieżki wiodące – od teorii do praktyki. Artykuł opracowany przez przedstawiciela projektu MINDb4ACT.

Więcej informacji nt. konferencji, w tym nagrania oraz prezentacje z wszystkich webinariów znajdują się na stronie RADPol tutaj.